Reālā makšķerēšana

Sākums Forumi Reālā makšķerēšana

Forums satur 2 tēmas un to pēdējoreiz rediģēja  imants044 pirms 2 gadiem, 9 mēnešiem.

  • Forums
  • Tēmas
  • Ieraksti
  • Aktualitāte
  • Sacensību noteikumi

   Latvijas makšķerēšanas noteikumi

   Kazarags.lv atklātās sacensības zemledus makšķerēšanā

   NOLIKUMS

   MĒRĶIS – Popularizēt makšķerēšanu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.

   Veicināt zemledus makšķernieku individuālo meistarību.

   Noskaidrot spēcīgākos individuālos zemledus makšķerniekus.

   Sacensības organizē makšķernieku portāls Kazarags.lv un biedrība “Mālpils zivīm”

   LAIKS UN VIETA –................................................................................................

   Pulcēšanās un reģistrācija sākot no pulksten 8:00 .

   Sacensību sākums pīkst. 9.00

   Dalības maksa 6  (Bērniem bez maksas)

   Licence 5 €,kuras uz vietas neizsniegs ,licences var iegādāties –https://www.epakalpojumi.lv/Services/LOMS/Lake.aspx?id=6297

   Makšķerējam 4 stundas

   SACENSĪBU DALĪBNIEKI – Sacensībās piedalās jebkurš zemledus makšķerēšanas interesents. Sacensību dalībnieku skaits netiek ierobežots

   NOTEIKUMI – Makšķerēšanas sacensības notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem , sacensību dalībniekiem atļauts izmantot 1 (vienu) makšķeri, kura aprīkota ar 1 (vienu) jebkura veida āķi (mormišku).

   Sacensību dalībniekam pirms sacensībām jāuzrāda derīga «Makšķerēšanas karte”.

   Noķertās zivis jāglabā maisiņā, kas tiks iedots pie reģistrācijas.

   Pārvietošanās makšķerēšanas laikā brīva, ievērojot attālumu ne mazāku par 5m no citiem makšķerniekiem sacensībām ierādītajā teritorijā.

   Sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par drošības noteikumu ievērošanu sacensību laikā.

   Pēc makšķerēšanas beigšanas , lomu obligāti jāuzrāda sacensību tiesnešiem sacensību vietā.

   APBALVOŠANA – Par uzvarētāju sacensībās individuālajā vērtējumā kļūst sacensību dalībnieks, kuram ir lielāks noķerto zivju svars.

   KONTAKTI – 26175322 (Imants Andersons) – 26006539 (Daiga Karlsone )                                                                               

   Ne asakas!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   Kazarags.lv kauss pludiņmakšķerēšanā                                                                                                                                                     NOLIKUMS                                                                                                                                          

   1.Sacensību mērķis 
   1.1. Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu. 
   1.2Popularizēt makšķerēšanu ar pludiņa makšķeri                                     

    2.Sacensību rīkotāji un tiesneši 
   Sacensības rīko Kazarags.lv un biedrība „Mālpils zivīm” . 
   Sacensību galvenais tiesnesis – Imants Andersons. 
                                       

   3. Sacensību vieta un laiks 
   3.1.Pirmais posms – Rikteres ūdensdzirnavu HESa ūdenskrātuve (Mālpils novada Sidgundā). Laiks- ........ (Ūdenskrātuvē licence nav vajadzīga.)

   3.2.Otrais posms-Mālpils centra  ūdenskrātuve . Laiks-  ..... .( Ūdenskrātuve licenzēta)

   3.3.Trešais posms – Brūnu HESa ūdenskrātuve (Mālpils novadā) (Mālpils novadā) (Mālpils novada Sidgundā). Laiks-  .........

   3.3 Ar iepriekšējo pieteikšanos 6 €.(Bērniem bez maksas) Kontakttālrunis – 26175322 (Imants Andersons)

   3.4.Vai sacensību dienā, laikā no plkst. 7°° līdz plkst.7.45 – 6 €.
   3.4. Sacensību sākums plkst.8.00 
   3.5.Dalības maksa 6 €.(Dalības maksa tiek iedalīta sacensību organizēšanas izdevumiem un balvu fondam.) 
   Licence 5 €,kuras uz vietas neizsniegs ,licences var iegādāties – https://www.epakalpojumi.lv/Services/LOMS/Lake.aspx?id =6298 
   4. Sacensību dalībnieki 
   Sacensības notiek individuālajā vērtējumā . Dalībnieki netiek dalīti vecuma vai dzimumu grupās. 
   5. Sacensību noteikumi 
   5.1.Kazarags.lv čempionāts notiek 3 posmos. Makšķerēšana notiks izlozētajos sektoros. Katrs sacensību dalībnieks makšķerē savā sektorā. Sacensību ilgums– 4 stundas. 
   5.2. Sacensības norisināsies ar mietiņiem norobežotos sektoros, kurus izlozēs sacensību dienā pirms sacensību sākuma. 
   5.2. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķeri un vienu āķi. (Ar spiningu makšķerēt aizliegts!) 
   5.3. Sacensību dalībnieki makšķerēšanai drīkst izmantot jebkuras ēsmas, izņemot dzīvas un beigtas zivtiņas. Sacensību laikā zivis atļauts piebarot. 
   5.4. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs atstāt sacensībām ierādīto makšķerēšanas vietu tikai ar tiesneša atļauju. Sacensību dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar makšķerēšanas rīkiem, ēsmām, ņemt no kāda un dot citiem sacensību dalībniekiem zivis. 
   5.5. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs makšķerēt tikai sacensībām ierādītajā sektorā. 
   5.6. Izmakšķerētās zivis nedrīkst nomest uz zemes, tās ir jāievieto celefāna maisiņā vai zivju tīkliņā. 
   5.7. Sacensību beigās sacensību dalībnieki ievieto izmakšķerētās zivis ar savu numuru apzīmētā plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim (netīras zivis – ar cita veida piejaukumiem – vērtēšanai netiek pieņemtas). 
   5.8. Sacensības notiek saskaņā ar “Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs”, kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas. 
   5.9. Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei. “Mālpils Zivīm” licencētās makšķerēšanas licencei -Mālpils pienotavas dīķī un Brūnu HESa ūdenskrātuvē. 

   6. Uzvarētāju noteikšana 
   6.1.Par uzvarētāju kļūst dalībnieks, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu. Vienādu punktu skaitu gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks, kuram lielāks kopīgais noķerto zivju svars. 
   6.2. Par katru noķerto zivi -1punkts,par katriem 10 gramiem arī 1 punkts. 
   7.Uzvarētāju apbalvošana 
   7.1. Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālā vērtējumā tiek apbalvoti ar diplomiem. 
   7.2. Pirmā , otrā un trešā posmā pirmo trīs vietu ieguvēji un lielākās zivs īpašnieks tiks apbalvoti ar medaļām. Trešā posmā ar kausiem tiks apbalvoti visu trīs posmu uzvarētāji
   Kamēr tiesneši apkopos rezultātus,tiks novadītas nelielas sporta aktivitātes. 
   Pēc sacensībām pie karstas zivju zupas dalīsimies ar dienā iegūtajiem iespaidiem.

   Sacensību organizatori – Kazarags.lv un biedrība „Mālpils zivīm”

            

  • 0
  • 0
  • Nav tēmu

Tiek skatītas 2 tēmas – 1 līdz 2 (no 2 kopumā)
Tiek skatītas 2 tēmas – 1 līdz 2 (no 2 kopumā)

Forums ‘Reālā makšķerēšana’ ir aizvērts jaunām tēmām un atbildēm.